Aktywność na zajęciach

Czy słyszałeś, słyszałaś kiedyś taką opinię, że polscy studenci są mało aktywni podczas zajęć, wykładów? Nie chcą zadawać pytań prowadzącym, nawet gdy Ci ich "prowokują", wolą "siedzieć cicho". Ponoć w USA czy nawet Niemczech sytuacja wygląda inaczej i wykładowcy zasypywani są pytaniami.

 

Mam kilka hipotez dlaczego tak może się dziać:

  1. im wyższy autorytet wykładowcy (np. mgr a dr hab.) studenci będą zadawać mniej pytań w czasie wykładów, ćwiczeń [autorytet],
  2. im bardziej studenci będą się "bać" wykładowcy (np. krąży opinia, że jest "kosa", trudno uzyskać zaliczenie, itp.) tym mniej będą zadawać pytań w czasie wykładów, ćwiczeń, [lęk]
  3. im niższa samoocena studenta (prawdopodobnie zarówno globalna, jak i specyficzna - dotycząca danego przedmiotu) tym mniej pytań będzie zadawać (będzie się bał, że "wyjdzie" jego niewiedza),
  4. efekt śnieżnej kuli, "przełamania lodów", wpływu większości, naśladowania - gdy pojawi się jedna osoba, która zada pytanie, zacznie pojawiać się więcej pytań; im więcej pytań pada, tym większa ilość osób się "uaktywnia"-zadaje pytania prowadzącemu,

Wymienione szczegółowe hipotezy opierają się głównie na podstawowych hipotezach:

  1. im większa władza wykładowcy tym mniej pytań podczas wykładów, [władza]
  2. im bardziej student uważa, że zadawanie pytań prowadzącemu jest oznaką podważania władzy (kompetencji, braku szacunku, autorytetu, "wymądrzanie się", itd.) tym mniej pytań zadaje, [prowokacja]
  3. zastanawiam się jeszcze nad innym, prostszym wariantem, który obecnie jest także przedstawiony jako hipoteza szczegółowa: im bardziej student boi się wykładowcy tym zadaje mu mniej pytań. [lęk]

Z władzą związany jest zarówno autorytet, lęk, jak i kwestia odpowiedzi na prowokację. Można także przypuszczać, że wraz ze wzrostem władzy wykładowcy mogą znaleźć się studenci stosujący taktykę ingracjacji (przypodobania się), którzy będą zadawać pytania (tym więcej pytań, im większa władza wykładowcy) ale będą to pytania proste, które dadzą szanse wykładowcy "zabłysnąć wiedzą", pokazać swoją elokwencję, "wyższość".

  

  

All rights reserved, Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Tomasz Kurzeja, 2009

Jednocześnie zapraszam do testowania moich hipotez - z zachowaniem podania źródła i podesłania wyników.

 

Script logo